Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2020

https://www.youtube.com/watch?v=R7eIfMd4LZI&fbclid=IwAR3Eqn1ex_pzYvos6amBBY7wYmhrW6u0xNabMz9dVmqJtgPvjRaAOjsIQGk

 Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.

 Láska prišla na svet, aby svet žil v láske.

Láska sa človeku zjavila, aby sa láska vo svete objavila.

Láska sa zrodila, aby srdcia naplnila.   

 

V duchu týchto krásnych slov a myšlienok sa niesol aj tohtoročný vianočný koncert Pravoslávne Vianoce, ktorý sme zorganizovali 12.01.2020 v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach.

 

Láska sa zrodila, ale svet ju neprijal, v chudobnej maštaľke jej miesto dal.

Stalo sa to dávno, no stáva sa i dnes, že neprijímame radostnú zvesť, že v našom srdci miesta niet.

 

Láska prišla na svet, ale brat brata nepozná.

Láska prišla na svet, ale závisť číha na každom kroku.

Láska prišla na svet, ale národy povstávajú proti sebe,

občania povstávajú proti sebe,

veriaci povstávajú proti sebe,

bohatí vykorisťujú chudobných,

mocní zneužívajú slabých.

 

Slová a myšlienky nás zaviedli k zahĺbeniu sa do nášho vnútra, k zodpovedaniu si otázky: Prečo? Keď Láska prišla na tento svet.....lebo: egoizmus, chamtivosť, pretvárka, faloš, klamstvo, mamona a nepokoj zatvrdzujú ľudské srdcia, ničia ich a gniavia. Práve ich dôsledkom strácame čisté a nevinné srdce. Naše srdce sa zatvrdzuje a neprijíma Christa v Betleheme.

 

Detské srdce je však čisté a nevinné, ono otvára maštaľku pre Božieho Syna. Nenecháva Máriu s Isuskom pod holým nebom, ale otvára miesto, kde sa môže narodiť a spieva spolu s anjelmi a pastiermi Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom dobrej vôle.

 

A miesto pre Máriu s Isuskom vytvoril aj vianočný koncert; čas, kedy sme sa pohrúžili do kolied naplnených zvesťou o narodení Toho, kto zachráni tento svet.

 

A túto zvesť nám oznámili:

Zbor sv. Nikolaja Velimiroviča pod dirigentskou taktovkou matušky Natálie Spišák.

Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach pod dirigentskou taktovkou PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.

Spevácky cirkevný zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom pod dirigentskou taktovkou Bc. Mikuláša Surgenta, DiS. art.

Mužský spevácky zbor RUSINIJA z Humenného pod dirigentskou taktovkou Mast. umet. Srdana Stojiljkovica

 

Moderátorským slovom nás sprevádzala p. Oľga Sedrovičová.

 

V čarovnej atmosfére vianočného koncertu sme sa nezapočúvali len do kolied. Priestor pretkávala láska, úprimnosť, pravda, rozdávanie, pokoj a radosť.

Lebo...

Kde je Boh, tam miznú všetky bôle a trápenia.

Kde je Boh, tam je pokoj a mier.

Kde je Boh, tam mizne každá zloba, nenávisť, nepriateľstvo.

Kde je Boh, tam mizne každé rozdelenie, rozštiepenie a nejednota.

Kde je Boh, tam je srdce naplnené Láskou. A také srdce je schopné milovať a vidieť iba dobro. Iba také srdce je schopné úprimne milovať, vrelo ďakovať a z hĺbky sa rozdávať.

 

Ak prijmeme Boha do vlastného srdca, stávame sa jeho spolupracovníkmi.

Ak prijmeme Boha do svojho srdca, stávame sa jeho nasledovníkmi.

Ak príjmeme Boha do svojho života, stávame sa Jeho bojovníkmi a pomocníkmi.

 

Bože, stvor v nás srdce čisté a v našom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj nás spred svojej tváre a neodnímaj nám svojho ducha svätého. Navráť nám radosť z tvojej spásy a posilni nás duchom veľkej ochoty.

 

Milujme a budeme vďační, poslušní a pokorní.

Milujme a budeme vľúdni a priateľskí.

Milujme a sprotivme si zlo, pridŕžajme sa dobra a lásky. Lebo láska blížnemu nerobí zle.

Milujme a budeme žiť v jednote.

Milujme a budeme žiť v pokoji.

Milujme a budeme žiť v mieri.

 

 „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4 – 8).

 

Nech naše srdce bije v jedno!

Nech sa vo svete láska množí, nech v srdciach vládne pokoj Boží!

 

 

 

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |