Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

24
feb
Sobota
7:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия

17:00 Veľká večerňa + spoveď,
Great Vespers + confession,
Великая вечерня + исповедь
25
feb
Nedeľa
7:30 Utreňa
Matins, Утреня

9:00 Panychída
Memorial Services, Панихида

9:15 Moleben
General Moleben, Молебен

9:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |