Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2017


Aj v tento deň, veriaci zblízka, i zďaleka zavítali do chrámu, aby sa na VI. ročníku vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce započúvali do spevu staroslovienskych kolied.

 

Okrem domáceho katedrálneho zboru pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD., svojimi koledami nás obdarovali:

SPEVÁCKY LITURGICKÝ ZBOR SV. VEĽKOMUČENÍČKY BARBORY ZO SLOVINIEK
METROPOLITNÝ VZDELÁVACÍ CHÓR  SVÄTEJ MUČENICE SOFIE, VIERY, NADEŽDY A ĽUBVI
pod umeleckým vedením Mgr. Nadeždy Sičákovej
MUDr. Zuzana Tormová v doprovode Mgr. Art Miroslava Starjáka, Dis. art.

 

Všetci účinkujúci vytvorili nádhernú atmosféru, ktorú umocnili spoločnou koledou Dobryj večur Tobi v závere koncertu. Duch sobornosti Cirkvi  určte nechýbal. Jednota mysle, srdca a duše sa odrazila aj pri speve Mnohaja i blahaja lita, ktoré zaznelo z úst všetkých prítomných v chráme.

 

Christos raždajetsja!

 

https://www.youtube.com/watch?v=XS_lp2xdQtA&t=31s

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DGn0yiEJjI

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmazYwvpCeY

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXKPjdCSeyk

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw_To04JGAA&t=37s

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLafRMhxkBY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePof9PjyOhA

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7vrHYEyq9w

 

https://www.youtube.com/watch?v=5APkXo8fdqU

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAd1vvzhnOs

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLPw-KVBJgM

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLqX9iSJPVw

 

https://www.youtube.com/watch?v=xF_tKKUFZrQ

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y1pkkEFIofA

 

 https://www.youtube.com/watch?v=BvOU-iRuAs0

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5qFBzBt0cI&t=2s

 

https://www.youtube.com/watch?v=5AOzK5G6wTY&t=3s

 


 


 

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |