Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2015

13. január 2015

Kedy má žena vo svojom živote najväčšiu radosť? Kedy sa zíde celá rodina a veselí sa? Azda to nie je pri narodení dieťaťa? Mnohí z nás túto radosť už okúsili a v srdci prežívali veľkú radosť.


Každý deň, každú hodinu, každú minútu sa vo svete narodí dieťa, nevinné dieťa, ktoré si vyžaduje pozornosť, túži po dotykoch, objatí, úsmeve a bozku. V duchu narodenia nielen Božieho dieťaťa sa niesol už IV. ročník vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce.


Aj pred mnohými rokmi v ďalekej Palestíne prežívala Prečistá Panna Mária s Jozefom rovnakú radosť. V meste Betlehem sa narodilo neobyčajné Dieťa.


Boh prijal naše hriešne ľudské telo, vtelil sa a narodil sa z Panny. V Ňom sa zjednocuje nebo a zem. V Ňom sa zjednocuje naša hriešna prirodzenosť s Bohom. Preto Emanuel – Boh s nami, Boh v nás, Boh všade vôkol nás. A toto neobyčajné Dieťatko chce nás, chce naše srdcia, naše dotyky, objatie, úsmev a bozky. Chce prežívať veľkú radosť vo svojej rodine. Tou rodinou sme my, preto spolu s Ním máme oslavovať Jeho narodenie.


Koledami prišli osláviť Narodenie Isusovo zbory:


Poľana – mužská spevácka skupina z Košíc

Spevácky zbor sv. Rastislava pri Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného

Pravoslávny zbor chrámu Uspenija Presvjatoji Bohorodici v Jarabine

Oľga Uhnivenko z Kyjeva Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach


Dnes mnohí z nás sa úprimne ako deti radujú z Christovho narodenia, ale nájdu sa i takí, ktorí chcú svoju moc a slávu, a nedovolia deťom uzrieť svet, uprednostnia svoje ego, svoju moc a slávu ako zlý Herodes. Zaslepený svojou mocou a slávou, chcel zvíťaziť nad Nevinným, a preto dal zavraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov. I dnes nie všetky deti sa môžu podeliť s nami s radosťou o narodenom Spasiteľovi. Mnohé z narodených detí: siroty, zavrhnuté deti rodičmi ani nevedia, čo je to Narodenie Christovo. My to však vieme a preto to šírme ďalej.

 

Pozrite sa okolo seba, počúvajte. Áno, vidíte a počujete. Ale uvidíte mnohých, ktorých srdce je prázdne, pretože nepočujú radostnú zvesť, a nevidia Božie narodenie. Pre nich sa Vianoce stali len časom vyššej konzumácie, slepoty a hluchoty. Nedovolia narodiť sa Božiemu Synovi v ich srdci, tak ako nedovolia narodiť sa mnohým nenarodeným deťom a zabíjajú ako Herodes.


Bože, otvor oči slepým, uši hluchým, nech počujú a vidia. Nech otvoria srdcia a dovolia narodiť sa Isusovi a nech s nami spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvalite Hospoda v pelenach povitoho. Chvalite Ho s pastyrmi i anhelami. Chváľme Ho v betlehemskej maštali, nie pri vyzdobených vitrínach obchodov, nie pri preplnených stoloch, nie pri upratovaní (čistení) domov. Ale pri vyzdobených jasliach, pri eucharistickom stole, pri upratovaní (očisťovaní) si svojho srdca. A ako mudrci Mu dary dali, tak aj my Mu darujme teplo nášho srdca, pokoj, pozornosť a starostlivosť o chudobné, týrané a nešťastné deti, modlitby za nenarodené deti, a chráňme ich ako Prečistá Mária zachránila Isusa pre Herodesom.


Nenechajme Isusa, Jeho Matku i Jozefa samých v betlehemskej maštali. Nech nás k Nim stále vedie jasná hviezda. Otvorme svoje srdcia, naplňme ich Láskou, Svetlom, chválou a vďakou.


Všetky sväté miesta, všetky udalosti zo života Christa majú byť hlboko zakorenené v našej duši. Pretože sú sprítomneným, zreálnením všetkého, čo sa v živote Isusa udialo pre nás.


Príchod Božieho Syna na svet, zjavenie sa Boha v tele, je, bratia a sestry, taká výnimočná udalosť, akej tu ešte nikdy pred tým nebolo, ani nebude, v porovnaní s ktorou všetky ostatné udalosti nič neznamenajú“ (svjatiteľ Innokentij Chersonský).


Christos raždajetsja!

 

Mgr. Slávka Rudačková, PhD.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |