Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PRAVOSLÁVNE VIANOCE 2011 - 2021, vianočný koncert

09. január 2022


Plánovaný jubilejný X. ročník vianočného koncertu

 

P R A V O S L Á V N E   V I A N O C E

 

sa kvôli epidemiologickým opatreniam nemôže uskutočniť,

 

preto Vás milí naši veriaci, priatelia, sympatizanti, fanúšikovia, ľudia dobrej vôle

 

pozývame k videoprezentácii, ktorú si môžete pozrieť na:

https://youtu.be/1GXGQDPQ7JM

 

Vychutnajte si prehľad 10 rokov.

 

Christos raždajetsja!

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |