Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pochvalné hramoty za oddanú službu v Cirkvi

27. máj 2018

Deň Zoslania Sv. Ducha 27. mája 2018 bol pre nás výnimočným nielen pre samotnú povahu a podstatu sviatku, ale v tento deň z rúk Jeho Vysokopreosvietnosti vladyku Juraja prijali kantori a speváci cirkevnej obce Pochvalné hramoty.

Pochvalnou hramotou bol vyznamenaný dlhoročný kantor košickej katedrály Vasiľ Barzdák za oddanú a zodpovednú kantorskú službu v Cirkvi.

Pochvalná hramota bola odovzdaná dlhoročnému kantorovi košickej katedrály Jozefovi Rudymu za oddanú a zodpovednú kantorskú službu v Cirkvi a pôsobenie v Zbore Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého.

Pochvalné hramoty boli udelené i spevákom Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého: Vasiľovi Durovi, Anne Durovej, Márii Sičákovej, Márii Kundrátovej za oddanú a zodpovednú službu v Cirkiv a pôsobenie v katedrálnom zbore.

Ako vyzdvihol vladyka Juraj v ďakovnom slove,  odovzdanie hramôt práve na sviatok Zoslania sv. Ducha nie je náhodné. Vyznamenaní hramotami si svoje dary od Boha nenechali pre seba, ale zúročovali ich na pastve Christovej.

Sláva Bohu za takýchto verných a oddaných služobníkov!

Sláva Bohu za všetko!


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |