Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pascha Hospodňa Pascha 2018

22. apríl 2018

 https://www.youtube.com/watch?v=fqFty7Jj5Uc

 Voskreséňije Christóvo – eto čúdo iz čuďés!                   
Zmŕtvychvstanie Christovo nám otvorilo dvere do nebies!  
Voskreséňije Christóvo – v ňom spaséňije tvojej duší.       
Tak prijmí že éto slóvo i k Isusu pospeší.                          
                                                                               
Voskreséňije Christóvo – radosť večná, svätá               
na zemi pre ľudí i na nebi.
Voskreséňije Christóvo – most spaseňja    
Boh v láske daruje i pre teba.  

 

On voskres! Aby oživil celý svet.
On voskres! Aby spálil korene hriechu.
On vstal zmŕtvych, aby človeku daroval večný život.
On vstal zmŕtvych, vzniesol sa na nebo, aby nás potešil Duchom Svätým.

 

Viera, Božia Láska v nás Život večný dáva! Ale akáto viera?
    Vari skutočne veríme v Christovo Vzkriesenie?  
    Vari skutočne veríme v Zmŕtvychvstanie?
    Vari je pre nás naozaj Pascha sviatkom sviatkov?
    Víťazstvom viery, nádeje a lásky?

    Alebo veríme ako apoštol Tomáš?

    „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 25)

    „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa!“ (Jn 14, 1), hovorí Christos.

     V duchu týchto otázok a myšlienok sa niesol už 3. ročník paschálneho koncertu Pascha Hospodňa Pascha, ktorý sa konal v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach. Pozvanie na koncert prijala Spevácka skupina archanjela Michala z PCO Zvolen a PCO Banská Bystrica pod umeleckým vedením Mgr. Natálie Serdyukovej s ich duchovným pplk. prot. Marekom Ignacikom. Nechýbalo ani vystúpenie Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.
    Život nám prináša rôzne momenty, rôzne situácie, radosti i starosti, trápenie a súženie, choroby, bôle, príjemné i menej príjemné dni. A počas takýchto dní je skúšaná hĺbka našej viery a oddanosti Bohu. Počas takýchto dní chceme vidieť ako Tomáš, chceme počuť, že všetko bude dobré. Chceme sa dotknúť Zmŕtvychvstalého Christa – Darcu Života, a volať „Môj Pán a Boh môj.“
    Nestálosť našej viery, smútok v duši, chaos, zmätok a nepokoj nás privádzajú k jedinému „neuveríme, kým neuvidíme.“
    Aj dnes žijeme v časoch, kedy nás pohlcuje chaos tohto sveta. Duša je zmietaná v kŕči. Duša kričí od bolesti a nepokoja neverím, lebo nevidím. Svet natoľko pohltil človeka a rozožiera ho zvnútra, že človek ťažko zomiera za Christa.

    Ale je tu Pascha! Dlho očakávaná Pascha, ktorá kričí Christos voskrese!

    Radostné Christos voskrese privádza človeka do sveta jasu, veľkej radosti, šťastia, pokoja. Človek netúži spievať len Da voskresnet Boh! Pascha krásna!* Pascha nová a svätá, * Pascha tajuplná,  * Pascha prevznešená! Človek túži zomrieť za Christa, túži s Christom kráčať na Golgotu, túži s Ním stáť pod krížom. Túži stáť pri Jeho hrobe a olejmi pomazávať Jeho telo.

    V živote sú naozaj momenty kedy chceme zomrieť za Christa. Kedy veríme, aj keď nevidíme. Kedy Pascha je pre nás skutočnou reálnou Paschou Christovho Zmŕtvychstania. Obrovská vlna radosti v našej duši, obrovská vlna pokoja nás štartuje k úžasným skutkom, pozdvihuje a prehlbuje našu vieru, a my chceme kráčať s Isusom do Betánie, aby sme zomreli s ním.


    Šesť dní pred Paschou..... šesť dní po Pasche.....
    Šesť dní pred Paschou – v čase, kedy už Lazár ležal v hrobe, apoštol Tomáš, nazývaný Didymos, povedal ostatným učeníkom: „Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním!“ (Jn 11, 16)

    Prečo teda neuveril, keď mu ostatní učeníci povedali, že videli Pána?
    Lebo nevidel u apoštolov žiadnu zmenu v správaní.
    Prečo teda neveríme, keď nám hovoria o radostnom Vzkriesení? Prečo to  prijímame ako samozrejmosť?
    Pretože ani my nevidíme a ani nerobíme žiadne zmeny v našom správaní po radostnom Vzkriesení.

    Vstaňme, rozmýšľajme o našom konaní, rozmýšľajme o našich skutkoch, o našom správaní. Dotknime sa svojho vnútra, dotknime sa svojho srdca, dotknime sa svojho ja. Naštartujme ho pre konanie dobra, naštartujme ho na pozitívne myslenie, naštartujme ho na upevnenie úprimných medziľudských vzťahov.
    Poďme a zvestujme svetu, že Pán vstal a smrť premohol, lebo je Syn Boží, ten, čo spasil ľudské pokolenie.

    Máme zmŕtvychvstalého Christa! Prežime to reálne stretnutie pri hrobe s anjelmi ako Mária Magdaléna. Prežime ten reálny dialóg Márie Magdalény s Isusom pri hrobe. Získajme pokoj, prehĺbme radosť a upevnime našu vieru.

 

Niet nič krajšieho ako je Christovo Vzkriesenie!
Niet nič krajšieho ako keď Božia blahodať vchádza do každého domu!
Nech v nás navždy žije viera naša!
Nech pokoj a radosť sa v každom dome vznáša!
Nech všetci sa navzájom radi majú!

A navzájom si vždy želajú Christos voskres!


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |