Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu!!!

Aj VY, ktorí zatiaľ nie ste členmi nášho speváckeho zboru, môžete prispieť k jeho skvalitneniu! Obetujte svoj voľný čas, staňte sa jeho členmi a môžete ho výrazne posilniť a posunúť vpred. Pozývame Vás preto na nácviky, ktoré sa konajú 

piatok o 18.00

Potešíme sa každému hlasovému fondu, či už je to soprán, alt, tenor alebo bas. Nacvičovať budeme ako obvykle v priestoroch nášho chrámu.

Všetci ste srdečne vítaní.


PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
zbormajsterka

prot. Mgr. Vladimír Spišák
správca PCO Košice

 


    

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |