Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pascha Hospodňa Pascha 2017

Nie je deň ako deň...

záznam z koncertu si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=WkBIheYpySY&feature=youtu.be

    ...aj deň 30.04.2017 bol pre nás výnimočným. Bol to Deň sv. žien myronosíc, Deň pravoslávnych žien. Pri príležitosti tohto dňa sme zorganizovali paschálny koncert Pascha Hospodňa Pascha.
    Tento koncert je jedinečný v Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Tradícia paschálnych koncertov je ešte len v plienkach. Ale postupne veríme, že sa stane tradíciou aj iných cirkevných obcí. Aby sme spolu s celým pravoslávnym svetom oslavovali Vzkriesenie Christovo aj takouto formou.
    A sme radi, že sa stretol s pochopením a podporou veriacich našej cirkevnej obce. Práve vďaka nim mohla cirkevná obec zorganizovať už 2. ročník paschálneho koncertu. Ich podpora, povzbudenie, elán, entuziazmus a veľká radosť z Christovho Vzkriesenia sú pre cirkevnú obec požehnaním.
    Radostné Christos vstal zmŕtvych! Christos voskrese! Voistinu voskrese! akcentovalo nie hocijakú Veľkú noc, nie hocijakú Paschu, a nie šťastné veľkonočné sviatky, ale duchovnú radosť.  Paschálne spevy a tóny hudby naplnili košík duchovným blahom, pokojom, radosťou, vierou a Božou láskou.
    V programe paschálneho koncertu vystúpili:
mladý viedenský filharmonik, husľový virtuóz, zakladateľ a manažér husľového kvarteta Symphonic News Quartet, člen OAO Ossiachorchestra, Mozart filharmónie a Georg Kokosch film orchestra Mgr. Art. MIROSLAV STARJÁK, Dis. Art v klavírnom sprievode Dr. Slávky Rudačkovej;
SPEVÁCKY LITURGICKÝ ZBOR SV. VEĽKOMUČENÍČKY BARBORY zo Sloviniek pod umeleckým vedením Mgr. Nadeždy Sičakovej;
ZBOR KATEDRÁLNEHO CHRÁMU ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A SV. JÁNA MILOSTIVÉHO v Košiciach pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.
    Veľká vďaka patrí  Bohu, ktorý nám tento deň požehnal, a daroval nám krásne slnečné popoludnie.
    Vďaka patrí všetkým sympatizantom, horlivcom, účinkujúcim a všetkým prítomným za tímovú prácu pri usporiadaní a zorganizovaní koncertu. Vďaka nim sa koncert stal radostnou, požehnanou a nádhernou udalosťou.
    Vďaka zborovým vystúpeniam sme mali možnosť započúvať sa do krásnych paschálnych spevov a spoločne si zaspievať Christos voskrese.
    Vďaka p. Starjákovi sme mali možnosť aspoň trošičku okúsiť svet klasickej hudby, svet husľových virtuózov a vychutnať si umelecký zážitok. Tóny sláčika vykúzlili v každom prítomnom obrovskú radosť v srdci.
    Vďaka veriacim sme mali priestor na spoločne strávený čas v príjemných rozhovoroch na recepcii, čím sme celý tento príjemný deň ukončili.
   
    Sláva Tebi Hospodi Sláva Tebi!

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |