Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

26.ročník festivalu sakrálneho umenia

22. november 2015
26. ROČNÍK FESTIVALU SAKRÁLNEHO UMENIA 
EKUMENICKÝ KONCERT,  KUNSTHALLE KOŠICE

Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého aj v tomto roku dotvoril atmosféru 26. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. 22. novembra 2015 vystúpil na ekumenickom koncerte speváckych zborov členov Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice.
Zboristi vystúpili so skladbou Alexandra Archangeľského: Chvalite imja Hospodne a Enite Ton Kyrion (Chvalite Hospoda z nebes - grécky nápev). Samotný obsah liturgickej piesne je svedectvom sakrálnosti a hĺbky pravdy o Bohu. Slová umocnila hudba skladieb, ktorá dala divákom možnosť počúvať nielen sluchom, ale i srdcom. Pretože úlohou a zmyslom sakrálneho umenia nie je upútať diváka umeleckosťou prejavu. Dôležité je osloviť jeho srdce, dušu a myseľ.

Zboristi tak dôstojne a hrdo reprezentovali nielen Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach, ale aj Michalovsko-košickú eparchiu v Michalovciach.

 

Fotogaléria:

http://www.kosice.sk/fotogaleria_obr.php?id=762&kat=0&pb=&obr=0

Tu si môžete pozrieť a popočúvať koncert:

https://www.youtube.com/watch?v=6ncto9tZvcY&feature=youtu.be

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |