Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2023

https://www.youtube.com/watch?v=P7_27vnzk8I

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh znelo v úvodných minútach vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce 2023, ktorý sme zorganizovali 8. januára 2023 v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sv. Jána Milostivého a sv. Rozálie z Palerma v Košiciach. Bol to už 10. ročník nádhernej tradície šírenia krásy a bohatstva staroslovienskych kolied, plných hĺbky právd o človeku a Bohu.

 

S myšlienkou organizovania vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce prišiel presbyter Imrich Belejkanič (), ktorý neustále zdôrazňoval, že tradícia je nesmierne dôležitá, zvlášť v šíriacej sa sekularizovanej spoločnosti, aby nezanikla kresťanská kultúra, kresťanské kultúrne hodnoty, aby nezanikli piesne, pretože sú nádherné a duchovne veľmi silné. Vyzdvihoval význam kolied, ktoré oslovujú človeka nielen formálne, intelektuálne, ale zasahujú až jeho vnútro, prenikajú priamo do srdca. A toto je obrovská hodnota, kultúrna hodnota, ktorú vytvorilo kresťanstvo, naši otcovia, naše matky a je nevyhnuté odovzdávať túto tradíciu kontinuálne ďalšej generácii.

 

Tradícia Pravoslávnych Vianoc nie je hocijakou tradíciou. Vianočný koncert sa organizuje v januári, kedy už podľa niektorých doznievajú všetky vianočné koledy, pomaly sa odkladajú vianočné stromčeky, a vianočné dekorácie miznú. Skutočnosť je iná. Veriaci sláviaci Narodenie Isusa Christa podľa gregoriánskeho kalendára ukončujú vianočné obdobie. Pre veriacich sláviacich Narodenie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára je to ešte len ponorenie sa do hĺbky tajomstva vianočných sviatkov. A práve tento stret dvoch kalendárov nám už desať rokov vytvára priestor na realizáciu tohto spoločensko-kultúrneho podujatia, aby sme všetci spoločne, bez ohľadu na kalendár okúsili hĺbku Tajomstva Vianoc, a zažili vianočnú atmosféru.

 

Okrem domáceho katedrálneho zboru pod umeleckým vedením Slávky Rudačkovej vianočnú atmosféru dotvorili:

roztomilé detičky  Detského speváckeho zboru sv. Nikolaja Velimiroviča v Košiciach pod umeleckým vedením matušky Natálie Spišákovej

Byzantský zbor Oligon pod umeleckým vedením matušky Natálie Spišákovej

Spevácky zbor Rozkvet zo Strážskeho pod umeleckým vedením Slávky Rudačkovej

Mužská spevácka skupina Poľana z Košíc pod umeleckým vedením Jaroslava Dirgu spolu s ich sólistkou Marikou Pobehovou

 

Koncertom nás sprevádzali úžasní moderátori Rastislav Dura, čtec katedrálneho chrámu, a Jasmína Dobríková.

 

Desať rokov spolu. Desať rokov organizovania koncertu. Chrám sa otvoril nielen pre pravoslávnych veriacich. Našli sme porozumenie a podporu aj u sympatizantov Pravoslávnych Vianoc, aj v radoch veriacich iných vierovyznaní. Fanúšikov pribudlo z roka na rok. V deň koncertu sa chrám stal úžasným miestom stretnutia ľudí rôznych vierovyznaní, z rôznych častí Košíc, okolia Košíc, z prešovského i košického regiónu.

 

Po koncerte nasledovala recepcia, ktorou sme ukončili tento nádherný sviatočný deň 10 rokov tradičného vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce.

 

Veľká vďaka patrí Hospodu Bohu, ktorý žehná dielu našich rúk. Ďakujeme organizátorom, spevákom, zborom, všetkým ľuďom dobrej vôle a nášmu vladykovi Jurajovi za veľkú podporu pri organizácii koncertu a za povzbudivé slová.

 

Christos raždajetsja!

 

PhDr. Slávka Rudačková, PhD.


 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |