Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PRAVOSLÁVNE VIANOCE - 10 ROKOV SPOLU

Milí naši veriaci, priatelia a fanúšikovia, prinášame Vám


fotogalériu tradičného vianočného koncertu Pravoslávne


Vianoce za obdobie 10 rokov strávených v atmosfére


spoločných chvíľ pri speve staroslovienskych kolied v duchu


sobornosti Cirkvi, jednoty mysle, srdca a duše.


https://youtu.be/uBgjktthhfk


 Christos raždajetsja! 


oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |