Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Veľká sobota 2024

04. máj 2024
Dnes sme prijali do lona Pravoslávnej Cirkvi Petra a Matúša. Gratulujeme a vyprosujeme veľa Božej mlosti. Nech vás Hospdin Isus Christos požehnáva.  

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=GktfLE_PTPM&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

VIDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=aSP4P_ndq-4&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

VIDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=9IAVxY0gGWw&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |