Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kvetná nedeľa 2024

28. apríl 2024
VIDEO 1:  https://www.youtube.com/watch?v=Elc9RRaz_4M&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

VIDOE 2:  https://www.youtube.com/watch?v=Zpc8kCwZ_9A&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |