Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámovy sviatok v česť sv. Stanislava 2024

20. jún 2024
Novomučeník kňaz Stanislav Nasadil sa narodil 20. októbra 1907 v Lošticiach na Morave. Študoval pravoslávnu teológii v Sremských Karlovciach a Bitolji v Juhoslávii (1923 – 1928). Ako pravoslávny kňaz slúžil v Ličkej Jesenici v dnešnom Chorvátsku. V roku 1941, počas Druhej svetovej vojny, sa spolu s  tisíckami pravoslávnych Srbov, ale aj Rómov, Židov a chorvátskych antifašistov stal obeťou ustašovského fašistického režimu, nakoľko aj napriek zastrašovaniu zo strany ustašovského fašistického režimu odmietol opustiť svojich veriacich a vrátiť sa do protektorátu Čechy a Moravaalebo odísť do Srbska. So svojim nadriadeným, hornokarlovačským biskupom Savom Trlajičom, bol zajatý a mučený zo strany ustašovského vojnového zločinca Josipa Tomljenoviča a neskôr bol zabitý v koncentračnom tábore v Gospiči. Jeho telo bolo hodené do spoločného hrobu v Šaranovej jame v Jadovne. V pravoslávnom cirkevnom kalendári sa pamiatka sv. Stanislava Nasadila, umučeného za vernosť pastierskej zodpovednosti kňaza voči svojim duchovným zverencom, bude pripomínať 20. júna, kedy bol odvlečený do koncentračného tábora.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |